Pesticīdi


Lauksaimniecības attīstība, mūsdienu audzēšanas tehnoloģijas ir cieši saistītas ar augu ķīmisko aizsardzību. Zemkopjiem ir aktuāli iegūt lielāku labas kvalitātes ražu, nepaplašinot sējumu platības, lai lauksaimniecības produktu ražošana būtu lētāka, un ekonomiskie rādītāji būtu labāki. Tehnoloģijām kļūstot intensīvākām, kā arī palielinoties viena veida augu platībām, palielinās arī kaitēkļu radītie zaudējumi. Sējumu platībās sāk dominēt vairākas sugas, grūti iznīcināt nezāles, katru gadu izplatās viena veida slimības, kā arī grūti kontrolējamās slimības, kaitēkļi iegūts rezistenci pret vairākām grupām preparātu. Situācija laukos katru gadu ir atšķirīga, atkarībā no dabas apstākļiem. Kas vienu sezonu ir liela problēma, nākamajā gadā vairs nerada rūpes. Situāciju iepriekš prognozēt gandrīz nav iespējams. Visi jautājumi jārisina, ņemot vērā situāciju konkrētā laukā – šeit un tagad. 
Augu aizsardzības produktu reģistrācijas saraksts ir liels. Produktos atkārtojas aktīvās vielas un pielietojums, tāpēc arvien grūtāk ir izlemt un izvēlēties, kāds izmantojamais produkts būtu vispiemērotākais šī brīža situācijai un kāda produkta izmantošana garantētu labāko ražu. Tikai pastāvīga interese par jaunākajiem produktiem, to savstarpēja saskaņošana, pielāgošana zemes apstrādes sistēmai, to atbilstība augsnes potenciālam ļauj pienācīgi izmantot augu aizsardzības līdzekļus, radot maksimālo ekonomisko vērtību ar minimālu ietekmi uz mūsu dabisko vidi.

UAB "Agrosfera" strādā speciālisti-agronomi, kuriem ir pieredze darbā ar augu aizsardzības produktiem. Sabiedrības klāstā ir liela augu aizsardzības produktu izvēle. Mēs vienmēr esam gatavi atrisināt jebkādu problēmu jūsu sējumos. Piedāvājam pasaulē labāko uzņēmumu – "Bayer CropScience", BASF, "Syngenta", taip pat "Dow AgroSciences", "Monsanto", "ADAMA Northern Europe", "DuPont"  un citu labi pazīstamo uzņēmumu preparātus.

                                                         

 


 

 
LV